Mis on ESD põrand ja kus seda kasutatakse?

Mis on ESD põrand ja kus seda kasutatakse?

Pildil on kujutatud põrandat valmimisprotsessis, kus on juba paigaldatud vasest maanduslindid ning käib ESD krundi paigaldus.
ESD põranda lahendus erineb teistest põrandatest selle poolest, et see juhib väga hästi elektrit ja tänu sellele on võimalik ka põrandat maandada.
See on oluline kohtades, kus on vaja vältida staatilise elektri teket, näiteks plahvatusohu tõttu. Antistaatilisi põrandaid vajavad enamasti lõhkeaine tehased, elektroonika tehased ja nagu antud pildil ka farmaatsia tehased.
Et rajatud põrand toimiks soovitud viisil on oluline etapp ka planeerimisel.
Meie kogenud spetsialistid aitavaid Teie soovid ellu viia.