Siseõhu kvaliteedi probleem

Siseõhu kvaliteedi probleem

Inimene veedab 80–90% oma ajast siseruumides olgu siis selleks kodu, töö või kool. Kui õhukvaliteet on siseruumis kehv kannatab selle all ka inimese tervis.
Siseõhu saasteallikad võivad pärineda nii välis- kui ka sisekeskkonnast. Väliskeskonnast tulevad saasteallikad satuvad siseruumidesse, juhul kui väliskeskond on saastunud õhuga, peamiselt läbi ventilatsiooni. Suurimaks ohuallikaks on aga sisekeskonna saasteallikad kuna Eestis on reeglina väliskeskonna õhukvaliteet hea. Meie kliimas hästi isoleeritud majades võib halva lahenduse korral õhukvaliteet ohtlikuks muutuda.

Jälgima peaks järgmisi näitajaid:
Füüsikalised – õhutemperatuur, õhuniiskus, õhu liikumiskiirus, müra, vibratsioon, kiirgus jne.
Keemilised – tolm, orgaanilised ja mitteorgaanilised keemilised ühendid.
Bioloogilised – viirused, mikroobid, hallitusseened, puugid, loomade ja inimeste eritised, õietolm, jm.
Kindlasti ei lahenda üksik komponent kogu probleemi, küll aga teeb seda õige terviksüsteem.

Lahendused:
Ruumiõhu saasteallika kõrvaldamine või modifitseerimine. Kõige lihtsamaks näidiseks võib tuua ventilatsiooni õigeaegse ja korraliku puhastuse, filtrite vahetuse ja korraliku teeninduse. Samuti tuleb sisse seada suitsetamisruumid või -kohad.
Tehniliste parameetrite parandamine. Näiteks ventilatsioonisüsteemi töö parandamine (tugevdamine, reguleerimine ning vajadusel täiendava kohaliku väljetõmbeventilatsiooni ehitamine paikse saasteallika kohal).
Õhupuhastus. Filtrite kasutamine ventilatsioonisüsteemides lubab vähendada tolmuosakeste arvu ruumidesse antavas õhus. Tavalised ei eemalda mehhaanilised filtrid sisse tulevast õhust keemilisi aineid. Mõned nendest saab eemaldada spetsiaalsete filtritega, kuid see meetod on küllalt kallis ning ei leia laialdast kasutamist.

Pika juttu kokkuvõtteks saab Marcellus OÜ aidata Teid sobiva põrandakatte valikul. Mitmed tootjad on tulnud turule M1 klassi toodetega, mis ei saasta siseõhku ja sobivad ideaalselt tingimustesse, kus soovitakse rajada kvaliteetse siseõhuga hoonet.

Artikli koostamisel on kasutatud Terviseameti poolt väljastatud materjale.