Elektroonikatööstus

Elektroonikatööstus

Elektroonikatööstuses on oluline, et ei tekiks staatilist elektrit ning selleks maandatakse kõik pinnad, kaasa arvatud põrandad. Selleks on olemas elektrit juhtiv põrandakate ehk antistaatiline põrand. Samuti kasutatakse antistaatilisi põrandaid elektriohutuse tagamisel kilbiruumides, kus põranda kontuur ühendatakse rikkevooluga.