Keldrid ja maapinnal asuvad ruumid

Keldrid ja maapinnal asuvad ruumid

Nendes ruumides peaks tähelepanema kahte võimalikku vastandlikku probleemi:
Ohtlikud gaasid – Ohtlikud gaasid ja ühendid (VOC, PAH, PCB, asbest, kaseiin, mikroobid, radoon) võivad imbuda konstruktsioonist ruumi ja rikkuda siseõhu kvaliteeti.
Selleks on loodud Epoxy Barrier lahendus, mis aitab kapseldada kaetavad pinnad ning taastavad normikohase siseõhu kvaliteedi.

 

Niiskus – Tihti on probleemideks maaalustes ruumides, et aluspõrandast imbub niiskust. Tavalised mastikskatted antud tingimustesse ei sobi kuna need ei lase veeauru läbi ja niiskuse kogunedes pinnakatte alla hakkab see murendama betooni ning lõpuks hakkab pinnakate kooruma. Selleks tuleks kasutada pinnakatet, mis suudab veeauru läbi lasta.