Parklad

Siseparklad

Suur osa siseparklaid on Eestis rajatud kümme aastat tagasi ning nende pind hakkab juba amortiseeruma.
Parklas on võimalik kasutada väga erinevaid pinnakatteid ning kombinatsioone. Märksõnadeks oleks aluspind, kasutuskoormus, paigalduskiirus, veepidavus.

 

Epopõrandad – universiaalseim komponent pinnakatte süsteemi rajamisel.
Polüuretaanpõrandad – sobib süsteemi, kus on vajalik kasutada elastset alusmembraani veepidavuse säilitamiseks. Sobib paigaldamiseks ka asfaldile.
Akrüülhõõrdemassist põrandad – kiiresti kuivav lahendus, kus liikluse peatamine on võimalik, vaid lühiajaliselt. Sobib ka süsteemi, kus on vajalik kasutada elastset alusmembraani veepidavuse säilitamiseks.